Ako zvládnuť nástup do škôlky s atopickým ekzémom?

Prvý september je tu a s ním aj nástup detí do materských škôl. Pre mnohé deti je to dlhoočakávaná udalosť, na ktorú sa tešia. Nadšenie však nevydrží všetkým, pretože nástup do nového kolektívu, zvykanie si na nový režim, pani učiteľku, kamarátov a spolužiakov môže byť zaťažkávacou skúškou tak pre dieťa, ako aj stresujúcou situáciou pre rodičov.

Problémy s nástupom do škôlky

Nástup do materskej školy predstavuje pre dieťa zásadnú zmenu. Potrebuje sa začleniť do nového kolektívu a zvyknúť si na odlišný režim a návyky. Ťažšie to môžu niesť hlavne deti s atopickým ekzémom, u ktorých často dochádza k zhoršeniu prejavov ekzému a pocitom svrbenia. Obzvlášť u detí, ktoré v minulosti citlivo reagovali na stres, môžu zmeny ako nový kolektív a nové pravidlá a povinnosti negatívne ovplyvňovať nielen prejavy ekzému, ale aj celkový socializačný proces, tvorbu nových vzťahov, motiváciu, túžbu a ochotu učiť sa nové veci a zapájať sa do hier. Nie každé dieťa reaguje na tento prechod dobre. Príčin môže byť celý rad: od celkovej zrelosti cez odlišný štýl výchovy a väzbu s rodičmi až po povahu dieťaťa.

Problémy s nástupom do škôlky

Pri nástupe do škôlky sa najčastejšie stretávame s:

 • zhoršením prejavov ekzému,
 • zhoršením svrbenia,
 • zmenami v správaní dieťaťa,
 • odmietaním ráno vstávať,
 • plačom,
 • bránením sa odísť z domova,
 • bránením sa odlúčiť sa od rodiča,
 • ďalšími somatickými problémami, ako je bolesť bruška, hlavy, zvracanie atď.

Ak sa u dieťaťa prejavujú niektoré z týchto problémov, tak si s ním v bezpečí domova sadnite, vyhraďte si dostatok času a skúste zistiť, čo dieťa trápi a prečo sa necíti dobre. Častým problémom môže byť plač alebo strach, ktoré sú spojené s odlúčením sa od rodiča alebo neznámou situáciou. Pomôcť môže:

 • trpezlivo vysvetľovať, ubezpečovať, podporovať sebaistotu a sebavedomie dieťaťa,
 • postupné zvykanie si na nové prostredie s predlžovaním času, ktorý strávi dieťa v škôlke.

Každé dieťa je individuálne, preto sa môže stať, že stav sa nezmení ani po mesiaci chodenia do škôlky. Obvykle majú problém introvertné a nepriebojné deti, deti bez skúseností s krátkodobým odlúčením od rodičov alebo deti s úzkostnou väzbou na rodičov. V tomto prípade sa môže zvoliť prístup, keď je najskôr rodič s dieťaťom v škôlke, podporuje ho v hre a pomáha mu začleniť sa, ale zároveň svojou prítomnosťou vytvára pre dieťa pocit bezpečia. Postupne rodič necháva dieťa samo – najprv len na chvíľu a postupne čas predlžuje.

Môže sa stať, že vám pedagóg navrhne návštevu u psychológa. Netreba sa jej obávať. Úlohou psychológa je pomôcť dieťaťu vytvoriť si nové spôsoby správania, ktoré mu pomôžu prispôsobiť sa na novej situácii, a zároveň pomôcť rodičom zvládnuť túto situáciu čo najlepšie. Väčšina problémov sa dá riešiť. Základom je vytvorenie bezpečného prostredia s empatickou komunikáciou, nezľahčovaním problému, aj keď sa môže zdať ako banálny, a ponúknuť dieťaťu porozumenie.

Praktické rady

Deti s atopickým ekzémom a ich rodičia môžu mať nástup do škôlok zložitejší. Deti okrem pravidiel škôlky musia dodržiavať svoju zabehnutú rutinu v boji proti ekzému, ktorá sa však odlišuje od ostatných. Rodičia zároveň musia dostatočne komunikovať s pracovníkmi škôlky o starostlivosti, ktorú je potrebné dieťaťu poskytnúť.

Dajte vedieť pracovníkom materskej školy o ekzéme a špecifikách, ktoré treba dodržiavať.

Lekárska správa môže škôlku informovať o obmedzení dieťaťa v určitých aktivitách a o špeciálnych stravovacích potrebách.

Dieťa vybavte prípravkom na umývanie rúk, krémom, dezinfekciou na olejovej báze a protisvrbivým sprejom. Pokúste sa dohodnúť s pani učiteľkou, aby dohliadla, že dieťa používa:

 • vlastné prostriedky na umývanie rúk, ktoré si potom natrie svojím krémom,
 • vlastnú dezinfekciu na olejovej báze, aby sa mu nevysušovali ruky,
 • protisvrbivý sprej, ak sa škriabe.

V prípade potravinovej alergie informujte personál škôlky.

Vysvetlite obmedzenia, nutnosť ich striktného dodržiavania a zistite si možnosti, aké má škôlka v tejto oblasti. Prípadne sa dohodnite na tom, že dieťa bude mať pripravenú vlastnú desiatu a vlastný obed.

Príliš dieťa neizolujte od kolektívu a spoločných aktivít.
Pokiaľ je to len trošku možné, z hľadiska vystavovania sa alergénom umožnite deťom zapojiť sa do normálneho života a aktivít v škôlke. Nadmerná ochrana zo strany rodičov môže mať za následok vytvorenie nefunkčných vzorcov správania, ako sú napríklad problémy so socializáciou, samostatnosťou atď.

Deti môžu byť nepozorné či náladové.

Pripravte pani učiteľku na to, že deti s atopickým ekzémom sa môžu javiť ako nepozorné a náladové, a to predovšetkým vo fázach vzplanutia ekzému v dôsledku nedostatku spánku a svrbenia.

Učte deti hovoriť o ekzéme.

V detskom kolektíve môžu prísť aj otázky týkajúce sa ekzému, preto by malo byť dieťa na ne pripravené.

 

Felix Ratzenbeck je autorom knihy Atopici s úsmevom na líci: Praktický sprievodca pre ľahší život s atopickým ekzémom. Kniha vyšla v spolupráci s Ústavom dermatopsychológie a zameriava sa na modernú komplexnú liečbu atopického ekzému, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je psychologická zložka. Je návodom a poradcom pre zvládanie konkrétnych situácií, ktoré prináša každodenný život s atopickým ekzémom, a obsahuje praktické rady pre každodennú starostlivosť o pokožku, metódy zvládania stresu ako predchádzanie panickým záchvatom, psychologické techniky na zmiernenie svrbenia či postupy na zvýšenie sebavedomia.

5.0000

Bol pre vás tento článok užitočný?

Nie

Nie

Veľmi užitočný

Ďakujeme za Váš hlas

Nenechajte si ujsť aj tieto články