Praktický knižný sprievodca pre ľahší život s atopickým ekzémom

Európske štatistiky ukazujú, že výskyt atopického ekzému u detí sa pohybuje v rozmedzí 10-30 %. Z dospelých je to 2-10 % prípadov. Tieto čísla, žiaľ, z roka na rok rastú.

Ekzém, s ktorým býva spojené svrbenie, psychický tlak alebo stres, ovplyvňuje nielen život atopika, ale aj život rodiny a blízkych. Praktický a zrozumiteľný návod, ako si v takýchto životných situáciach poradiť, prináša kniha Atopici s úsmevom na líci od psychológa Felixa Ratzenbecka, zakladateľa Ústavu dermatopsychológie. Kniha tiež vyšla s príznačným podtitulom: Praktický sprievodca pre ľahší život s atopickým ekzémom.

Atopici s úsmevom na líci

Atopický ekzém je chronické ochorenie, ktoré sa prejavuje na pokožke a spôsobuje veľa ťažkostí aj v každodennom živote. Je bežné, že človek na ekzém reaguje a prežíva ho. Často zasahuje do jeho sebavedomia, ovplyvňuje vzťahy či kvalitu jeho života. Zároveň psychické prežívanie, ako napríklad aktuálny emočný stav či stres, môže do určitej miery ovplyvňovať aj ekzém a jeho prejavy. Mnoho lekárov si vo svojej praxi všimlo, že stres a psychická nepohoda môžu byť jednou z príčin vzplanutia či zhoršenia choroby. V tomto prípade by odborná pomoc dermatopsychológa mala byť samozrejme súčasťou komplexnej liečby. Bohužiaľ, prax v Českej republike ukazuje, že dobrých a špecializovaných dermatopsychológov spočítate na prstoch jednej ruky. 

Preto kniha podáva základné informácie o atopickom ekzéme, životnom štýle a psychológii v ľahko čítateľnej a porozumiteľnej forme. Spolu s rôznymi praktickými doporučeniami a technikami pomáha zvládať náročné situácie v živote atopika. Mala by byť oporou pre pacientov a ich blízkych a zároveň zoznámiť čitateľa s témou atopického ekzému tak, aby mu nielen porozumel, ale aby získal aj ďalšie cenné informácie. 

„Kniha Atopici s úsmevom na líci predstavuje možnosť liečby a je návodom a radcom pre zvládnutie konkrétnych situácií, ktoré každodenný život s atopickým ekzémom prináša."

V knihe nájdete kapitoly, ktoré sa zaoberajú prijatím diagnózy, možnosťami liečby, stresom, sebavedomím, výchovou, svrbením, spánkom a ďalšími dôležitými oblasťami, ktoré atopickí pacienti riešia.

Po prečítaní knihy by ste mali poznať základné informácie o atopickom ekzéme a ovládať psychologické techniky, ktoré môžete prakticky využívať sami doma. Tie môžu byť zároveň vhodným doplnkom k odporúčaniam vášho dermatopsychológa, dermatológa, pediatra či alergológa.

Dúfame, že vám táto kniha bude praktickým pomocníkom pri zmene v živote, ktorá prinesie úľavu, zmiernenie prejavov a predĺži obdobie pokoja choroby.

4.0000

Bol pre vás tento článok užitočný?

Nie

Nie

Veľmi užitočný

Ďakujeme za Váš hlas

Nenechajte si ujsť aj tieto články