Čo je to kontaktná alergia a ako sa vyšetruje

Pri atopickom ekzéme sa z ďalších ekzémov často stretávame s kontaktne alergickým ekzémom.

Kontaktná alergia a kontaktne alergický ekzém

Kontaktne alergický ekzém je jediný ekzém, ktorý je priamo spôsobený alergickou reakciou. Spôsobujú ho kontaktné alergény alebo haptény. Haptény sú malé, vysoko reaktívne molekuly, predovšetkým chemickej povahy, ktoré imunitný systém jedinca po opakovanom kontakte rozoznáva ako cudzorodé a spustí proti nim imunitnú reakciu sprostredkovanú bunkami.Neskorá alergická reakcia verzus skorá alergická reakcia

Neskorá alergická reakcia verzus skorá alergická reakcia 

Alergickej reakcii u kontaktne alergického ekzému sa takisto hovorí neskorá. Tá sa prejavuje tak, že po kontakte s inkriminovanou látkou sa s určitým oneskorením, obvykle po 2 - 3 dňoch, objaví v mieste kontaktu na koži ekzém. Je to doba, ktorú potrebujú imunitné bunky, aby dorazili z lymfatických uzlín do kože.

Úplne odlišná je tzv. skorá, protilátkami sprostredkovaná alergická reakcia, keď po vdýchnutí, vpichu, požití alergénu nastane slizničná reakcia (oči, nos, dýchanie, tráviaci systém) do niekoľkých minút, napr. pri alergii na bodnutie hmyzom, sennej nádche, astme a pod.

Ako rýchlo sa môže človek stať kontaktne alergickým?

Niektoré alergény majú silnú schopnosť vyvolať kontaktnú alergiu, teda k vzniku stačí niekoľko dní a postihne takmer všetky osoby (napr. dinitrochlórbenzén či primin). Pri menej silných je to v období týždňov až mesiacov a medzi ľuďmi je takáto kontaktná alergia celkom častá (napr. nikel, parfumy). Pri silných alergénoch pretrváva pohotovosť ku kontaktnej alergii / ekzému doživotne, len u veľmi slabých postupne vymizne.

„Niektoré alergény majú silnú schopnosť vyvolať kontaktnú alergiu, teda k vzniku stačí niekoľko dní a postihne takmer všetky osoby."

Kto je náchylný na kontaktnú alergiu? 

K vzniku kontaktnej alergie majú vďaka nedostatočnej funkcii kožnej bariéry väčší sklon nielen atopici, ale aj osoby s jemnou, tenkou, citlivou kožou a takisto s kožou chronicky poškodenou vysušujúcimi a ďalšími vplyvmi („mokré“ profesie a koníčky ako kuchár, kaderník, ošetrovateľ, upratovačka a pod.). 

V tomto ohľade je pre atopika dôležitá aj vhodná voľba povolania - z dôvodu zhoršenia rizika atopického ekzému a aj vzniku kontaktných ekzémov a dermatitíd v budúcnosti. 

Ako sa zisťuje kontaktná alergia? 

Pre zisťovanie príčin kontaktne alergického ekzému existujú špeciálne testy, tzv. epikutánne, pri ktorých sa na kožu chrbta vo forme testovacej náplaste aplikujú vybrané alergény v nízkej, alergologickej koncentrácii. Odčítanie reakcie lekárom prebieha po 48 a 72 hodinách (niekedy ešte po týždni), kedy sa v prípade pozitívnej alergickej reakcie na koži v mieste testu objaví „malý ekzém“. 

Ako sa líšia epikutánne testy na dermatológii od testov na alergológii? 

Úplne odlišné testy sa používajú na diagnostiku príčin slizničných alergií, ako je alergická nádcha či astma. Tieto testy sa nazývajú intradermálne (prick), testujú sa s nimi vzdušné alergény (peľ, roztoče atď.) prostredníctvom plytkého vpichu do kože a odpočet reakcie sa uskutočňuje o 20 minút.

Ako prebieha alergologické vyšetrenie

Prečítajte si tiež

Testy na alergiu: Ako prebieha alergologické vyšetrenie

Načo sú dobré epikutánne testy? 

Tieto diagnostické testy slúžia na odhalenie kontaktnej senzibilizácie na určitú látku (= pohotovosť imunitného systému reagovať alergicky, vyvolať kontaktný ekzém). Pokiaľ sa takáto skutočnosť zistí a pacient sa cielene tejto látke vyhýba, môže byť potom úplne bez ekzému. To, pochopiteľne, závisí takisto od toho, ako veľmi je táto látka v našom dennom živote zastúpená, teda či je možné sa jej stopercentne vyhnúť. 

Aké sú najčastejšie kontaktné alergény? 

K najčastejším kontaktným alergénom patria: kovy (chróm, nikel, kobalt), parfumácie, konzervačné látky (katón, parabény, formaldehyd a jeho odštepovače), emulgátory (lanolín), farbivá (parafenyléndiamín), lieky (neomycín), zložky gumy, epoxidy a ďalšie. 

Pri kozmetických prostriedkoch (napr. pri ekzéme na tvári) je možné naviac urobiť testovanie s individuálnymi prostriedkami, ktoré pacient používa. Predpokladom je znalosť obsahu všetkých obsiahnutých látok, pretože neznáme látky sa nesmú testovať. Pri posudzovaní kožných chorôb z povolania sa ďalej testujú špeciálne sady testov k danej profesii, a prípadne aj individuálne látky na základe šetrenia na pracovisku pacienta v príslušnom riedení. 

Úspešnosť epikutánnych testov

Pri individuálnych testoch je zásadný rozbor kontaktných vplyvov pacienta. Podľa toho lekár rozhodne, čo sa bude testovať. Je nevhodné testovať v akútnej fáze ekzému, kedy môžu vznikať aj falošné pozitívne reakcie. Úspešnosť vyšetrení závisí aj na ďalších faktoroch, ako sú vhodné koncentrácie alergénov, správna technika vykonaných testov, miesto aplikácie, dostatočná doba odčítania, skúsenosť odčítavajúcej osoby s hodnotením reakcií, interpretácia výsledkov a hodnotenie klinickej relevancie. 

„Je nevhodné testovať v akútnej fáze ekzému, kedy môžu vznikať aj falošné pozitívne reakcie."

Kde, čím a ako sa prevádzajú epikutánne testy? 

Epikutánne testy sa vykonávajú na špecializovaných dermatologických pracoviskách (kliniky či jednotlivé ordinácie v teréne) a sú hradené zo zdravotného poistenia. Bežne sa testuje ako základ tzv. Európska štandardná sada, ktorá obsahuje v súčasnosti 32 častých alergénov, v praxi je často dopĺňaná o najčastejšie konzervanty. Používajú sa tie alergény a od tých výrobcov, ktoré spĺňajú nároky a odporúčania európskej štandardizačnej komisie pre kontaktné dermatitídy (ICDRG).

Technicky prebieha epikutánne testovanie počas niekoľkých dní: prvý deň sa aplikujú testy (obvykle v pondelok). Pacient potom príde v stredu (o 48 hodín), kedy sa náplasť odlepí a uskutoční sa prvé odčítanie. Potom príde vo štvrtok (o 72 hodín), kedy sa vykoná druhý odpočet a celkovo sa zhodnotí výsledok. V prípade pozitivity nasleduje ústne poučenie o danej látke (v čom sa vyskytuje a čomu sa potom vyhýbať), doplnené písomným poučením vo forme letáčiku („passport“), prípadne vystavením alergologického preukazu. A nakoniec sa posúdi relevancia, teda súvislosť výsledku epikutánnych testov s pacientovým ekzémom (priama súvislosť = príčina, nepriama súvislosť = kofaktor, latentný = bez súvislosti, náhodne objavená). 

Aj napriek testovaniu je to niekedy takmer detektívne pátranie zistiť, čo je u pacienta príčinou jeho problémov, pretože látok v domácom, pracovnom aj voľnočasovom prostredí je nepreberné množstvo, všetko sa testovať nedá a často sa podieľa na vzniku a pretrvávaní ekzému viacero príčin a spúšťacích faktorov. 

Pokiaľ má teda atopik kontaktnú alergiu, môže byť jeho atopický ekzém aktivovaný týmto spúšťačom. Po kontakte s alergénom vzniká najskôr kontaktný ekzém, ktorý následne vyprovokuje aktiváciu atopického ekzému. Liečba kontaktného ekzému sa riadi obdobnými zásadami ako u samotného atopického ekzému, zásadnú rolu ale zohráva prevencia  - vyhýbanie sa kontaktu so zisteným alergénom.

Atopický ekzém v oblasti lopatky

Prečítajte si tiež

Keď sa stretnú viaceré ekzémy: Atopický nemusí byť jediný

4.0833

Bol pre vás tento článok užitočný?

Nie

Nie

Veľmi užitočný

Ďakujeme za Váš hlas

Nenechajte si ujsť aj tieto články